Trinitatis

Publicēts: November 16, 2022

 

Draudzes grāmatu galdā un kancelejā pieejama:

 

LELB Baznīcas gadagrāmata 2023

Cena  10,00eur

Atpakaļ