Draudzes darba nozares

Draudzes darba nozares un aktivitātes: pērminderu un lektoru kalpošana, Svētdienas skola, diakonijas darbs, liturģiskais ansamblis un ērģeļspēles nodrošināšana, Bībeles stundas, namturība, komunikācijas grupas darbs, sadraudzības veidošana.

Dekāns, mācītājs: Pēteris Kalks

Draudzes priekšniece: Anita Brantevica

Draudzes valde: Anita Brantevica, Artūrs Robalds, Līvija Timbare, Dace Garokalna, Ilze Vitāle, Raivis Stankuns

Draudzes padome:  Pēteris Kalks, Anita Brantevica, Artūrs Robalds, Dace Garokalna, Indulis Sveilis, Kristīne Liepa, Ilze Vitāle, Andris Garokalns, Monika Jansone, Nora Zatoviča, Zane Rence, Līvija Timbare, Līvija Knāķe, Kārlis Altītis, Kaspars Lauris, Astrīda Emberga, Raivis Stankuns

Revīzijas komisija: Austra Prūse, Gunta Liepa

Draudzes ērģelnieki: Voldemārs Bariss, Līga Auguste, Maija Zaķis

Draudzes lietvede:  Astrīda Emberga

 

Atpakaļ