Trinitatis

Publicēts: jūnijs 4, 2024

Lasīt vairāk


Publicēts: maijs 30, 2024


Publicēts: maijs 20, 2024

Instrumentālā ansambļa
“Nativités Trio”

 KONCERTS

Trīsvienības svētkos, 26.maijā pl.11:30
Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē (Lielā iela 9)

Piedalās multi-instrumentālisti no Francijas:
Marina Podeno
(Marina Poydenot)
Romāns Ferons
(Romain Feron)
Ferencs Virags
(Ferenc Virag)

Skanēs: balss, ģitāras, vijole, flauta, Piano, džambo, kahons

 

*Koncerts, kurā sajaucas franču melodijas ar pasaules mūziku, dzeju un garīgumu.
Ceļojums, kur tiek izdziedāts dzīves noslēpums.

Ieeja par ziedojumiem


Publicēts: maijs 13, 2024


Katedrāles pavasara talka

Publicēts: maijs 9, 2024

Katedrāles pavasara talka

Sestdien, 11. maijā plkst. 10:00

 

Aicināti talkā visi, lai darbi raiti sokas.

 

Līdzi jāņem talkošanas prieks!

Tiekamies pie sakristejas!


Publicēts: aprīlis 19, 2024

”Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami,
caur Jēzu Kristu.” ( 1.Pētera vēst.2:5 )

Mīļie draudzes locekļi!
LELB Liepājas Svētās Trīsvienības draudze aicina piedalīties
“DRAUDZES SAPULCĒ UN JAUNĀS PADOMES VĒLĒŠANĀS”
Svētdien, 21.04.2024. plkst.11:30
Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

Sapulces darba kārtība:

  • Dekāna uzruna
  • Protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
  • Draudzes iepazīstināšana ar draudzes padomes locekļu, revidentu kandidātiem
  • Draudzes padomes un revidentu vēlēšanas

*Saskaņā ar LELB Satversmi, draudzes loceklim ir tiesības piedalīties draudzes sapulcē, vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos.Balsstiesīgi ir visi pilngadīgie draudzes locekļi, kuri vismaz 1 (vienu) gadu ir reģistrēti draudzē un samaksājuši ikgadējo ziedojumu ( par 2023.gadu).

Jaunās draudzes padomes locekļu kandidāti:
Anita Brantevica
Artūrs Robalds
Līvija Timbare
Margita Bārbale
Kaspars Lauris
Ilze Tomsone
Arvīds Vitāls
Indulis Sveilis
Monika Jansone
Kārlis Altītis
Daiga Timbare
Renārs Bārbals
Vita Strīķe
Dzidra Balcere

Revīzijas komisijas kandidāti:
Dace Garokalna
Rolands Mera


Publicēts: marts 27, 2024

Ekumēniskais

KRUSTA  CEĻŠ

Lielajā Piektdienā

 29.martā  plkst.17:00

no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles


Publicēts: marts 25, 2024

KLUSĀS NEDĒĻAS

UN LIELDIENU LAIKA DIEVKALPOJUMI

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē

 

24. marts  Palmarum – Pūpolu svētdiena

10:00 Dievkalpojums

28. marts  Viridum – Zaļā Ceturtdiena

11:00 Eļļas svētīšana. Diecēzes mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums.

18:00  Draudzes dievkalpojums

29. marts  Pasha – Lielā Piektdiena

10:00 Dievkalpojums

17:00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles līdz Sv.Jāzepa katedrālei

30. marts  Klusā sestdiena – Lieldienu priekšvakars

21:30 Lieldienu Vigīlija

31. marts   Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

10:00 LIELDIENU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

1.aprīlis  Otrās Lieldienas

10:00 Dievkalpojums


Publicēts: februāris 19, 2024

Lasīt vairāk


Publicēts: februāris 19, 2024

„Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.”(Ps 25:4-5)

 Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskajā draudzē

 sākot no 2024.gada 1.marta notiks

 IESVĒTES MĀCĪBAS

piektdienās plkst.18.00 katedrāles namā

(ieeja no Skolas ielas 18  puses)

Mācības vadīs mācītājs, dekāns Pēteris Kalks

Lūdzam pieteikties draudzes kancelejā Lielā ielā 9, Liepājā

darba dienās no plkst.10.00 līdz 13.00

 Tālrunis: +371 26172081 (dekāns Pēteris Kalks)

+371 20006370 (kanceleja)

Esiet mīļi gaidīti!