Liepājas diecēze, bīskaps

No 2007.gada  Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) Liepājas bīskapa rezidence jeb Liepājas diecēzes garīgais centrs. Liepājas diecēze sastāv no 126 draudzēm Kurzemes un Zemgales teritorijā, kuru pārraudzību nodrošina 6 prāvesti – Bauskas, Grobiņas, Jelgavas, Kandavas, Kuldīgas un Piltenes iecirkņos.

um13876130607umuzikantafotoKopš 2016.gada 6.augusta Liepājas bīskapa amatā ir konsekrēts Hanss Martins Jensons.

  • Dzimis 1968.gada 11.jūlijā Zviedrijā.
  • Ordinēts 2003.gada 9.jūnijā Rīgas Domā. 1994.gadā absolvējis Lundas Universitātes Teoloģijas fakultāti.
  • Kalpojis Bātes-Vaiņodes, Bunkas, Cesvaines, Embūtes, Priekules, Liezēres un Madonas draudzēs.
  • 2007.- 2008.gadam LELB revidents.
  • 2008.- 2010.gadam Finanšu nozares vadītājs.
  • 2010.gadā ievēlēts par Madonas iecirkņa prāvestu.
  • 2014.gadā ievēlēts par Lutera Akadēmijas Senāta priekšsēdētāju.
  • 2014.-2018.gadam LELB Izglītības nozares vadītājs.
  • Precējies.

 

Liepājas diecēzi no 2007.- 2016.gadam pārraudzīja Liepājas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.

Dzimis 1949.gada 10.aprīlī, Rīgā

Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers

Augstāko teloloģisko izglītību ieguvis Starptautiskajā korespondences institūtā (ICI), Irvingā, ASV. Pirms tam studējis medicīnu – četrus gadus Rīgas Medicīnas institūtā un  divus gadus Ķelnes universitātē.

1976.gadā kopā ar ģimeni bija spiests no latvijas izbraukt uz Vāciju. No 1979.gada    strā

dājis par žurnālistu Radio “Brīvā Eiropa” Minhenē, 1995.gadā pārcelts uz Prāgu.  1995.gada 21.augustā LELBĀL arhibīskaps E.E.Rozītis ordinē par diakonu, sāk kalpot  Prāgas ev.lut.draudzē. Ordinēts par mācītāju 2001.gadā. 2004.gadā atgriezies Latvijā un  pēc LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga aicinājuma kļuvis par arhibīskapa vietnieku, veidojot LELB sabiedriskās attiecības un informācijas aprites sistēmu Baznīcā. Pārstāvējis Baznīcu attiecībās ar valsti un dažādām organizācijām. Par bīskapu konsekrēts 2007.gada 13.oktobrī.

Ģimenē ir 3 bērni.

 

 

Kontaktinformācija:

LELB Liepājas bīskapa kanceleja
Jelgavas ielā 58, Liepājā, LV 3401
Liepājas bīskapa sekretāre –biroja vadītāja Ilze Vitāle
Tālr. 63423431, 26585678
ilze.vitale@lelb.lv

Plašāka informācija: www.liepajasdieceze.lv

Atpakaļ