Kas mēs esam

Draudze ir Dieva izredzēti, aicināti un sapulcēti cilvēki, kuri savā ticībā vēlas sekot Dieva aicinājumam Jēzū Kristū, kas izteikts Vecās un Jaunās Derības Svētajos Rakstos. Draudze apvieno kristiešus, kuri ir kristīti Trīsvienīgā Dieva (Tēva un Dēla un Svētā Gara) vārdā.

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas  (LELB) sastāvdaļa (Liepājas diecēzē, Grobiņas prāvesta iecirknī).

Saskaņā ar LELB Satversmi draudzes uzdevumi ir pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.

Draudzes padome un revidenti /ievesti amatā 2015.gada 17.maijā/

Draudzes padome 2017.gada Trīsvienības svētkos

Draudzes padome:

 1. Pēteris Kalks
 2. Anita Brantevica
 3. Artūrs Robalds
 4. Līvija Timbare
 5. Indulis Sveilis
 6. Līvija Knāķe
 7. Dace Garokalna
 8. Andris Garokalns
 9. Ilze Vitāle
 10. Zane Rence
 11. Monika Jansone
 12. Kaspars Lauris
 13. Kristīne Liepa
 14. Nora Zatoviča
 15. Raivis Stankuns
 16. Kārlis Altītis
 17. Astrīda Emberga

Revidenti:

 1. Gunta Liepa
 2. Austra Prūse

 

Atpakaļ