Ziedojumi

Rekvizīti ikgadējiem ziedojumiem, mērķziedojumiem, ziedojumiem par laulībām, kristībām, u.c.:

Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze
Reģ. Nr. 90000088846
LV57RIKO0002010311663

Banka: DnB
Bankas kods: RIKOLV2X

Veicot ikgadējo draudzes locekļa ziedojumu EUR 25 apmērā, pārskaitījuma mērķī lūdzam norādīt:
Draudzes locekļa ikgadējais ziedojums par …. gadu, maksātāja Vārds, Uzvārds.

Pateicamies ikvienam, kas atbalsta Liepājas Sv.Trīsvienības draudzes darbu un kalpošanu!

Atpakaļ