Trinitatis

Draudzes padomes vēlēšanas

Publicēts: maijs 3, 2018
Mīļie draudzes  locekļi!
Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze aicina piedalīties
“JAUNĀS PADOMES VĒLĒŠANĀS”
Svētdien, 2018.gada 6.maijā pl.12:00 (pēc dievkalpojuma)
Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

Publicēts: aprīlis 16, 2018

Esiet aicināti piedalīties

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles

PAVASARA TALKĀ

sestdien, 21. aprīlī plkst.10.00

Plānotie darbi:

  • baznīcas un solu mazgāšana;
  • puķu podu katedrāles pagalmā sakopšana;
  • šķūņa/ tualetes remonta un sakopšanas darbi.

Līdzi jāņem: darba cimdi un kalpošanas prieks.

Sīkāka informācija pie: Artūra Robalda mob.t.: 2 9418483

 


Publicēts: aprīlis 10, 2018


Ērģeļmūzikas koncerts Lieldienu noskaņās

Publicēts: aprīlis 5, 2018

Turpinot svinēt Kristus Augšāmcelšanās svētkus, piektdien, 6.04.2018, plkst. 18:00 Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiks ērģeļmūzikas koncerts  Lieldienu noskaņās. Uzstāsies ērģelniece Ilze Barlo un Latvijas Nacionālās Operas soliste liepājniece Laura Teivāne. Koncertā skanēs Johana Sebastiana Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Gabriela Forē, kā arī latviešu komponistu Pētera Vaska un Aivara Kalēja sakrālās mūzikas skaņdarbi.


“Garīgā mūzika Liepājā – zināmais un nezināmais” ekumēniska izstāde

Publicēts: marts 31, 2018

Izstādes atklāšana š.g. 3. aprīlī plkst. 17.00 Bērnu bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” telpās, Liepājā, Malkas ielā 4.

Izstādē eksponēti garīgās mūzikas izdevumi – vēsturiskas raritātes un no jauna izdotie materiāli; baznīcu dziesmu lapiņas, kas atspoguļo garīgās mūzikas saikni ar notikumiem pilsētas un valsts dzīvē; vēsturiski mūzikas instrumenti u.c. no Liepājas draudžu arhīviem.

Aicināti draudžu locekļi un visi interesenti piedalīties izstādes atklāšanā un apskatīt izstādi no 3. līdz 14. aprīlim.


Dievkalpojumi Klusās nedēļas un Lieldienu laikā Liepājas Sv.Trīsvienības draudzē

Publicēts: marts 28, 2018

29.martā

11.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar eļļas svētīšanu, kalpo bīsk. H.M.Jensons

18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums, kalpo bīsk. H.M.Jensons, dek.P.Kalks

30.martā

10.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums, kalpo bīsk. H.M.Jensons, dek.P.Kalks

17.00 Ekumēniskais “Krusta ceļš” no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles līdz Liepājas Sv.Jāzepa katedrālei

31.martā

22.30 Lieldienu Vigīlija, kalpo bīsk.H.M.Jensons, dek.P.Kalks

1.aprīlī

10.00 Lieldienu dievkalpojums, kalpo bīsk.H.M.Jensons, dek.P.Kalks

2.aprīlī

10.00 Otro Lieldienu dievkalpojums, kalpo dek. P.Kalks

 

 


Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina darbā Nodibinājuma izpilddirektoru (uz laiku 2 gadi)

Publicēts: marts 1, 2018

Darba pienākumi:

  • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
  • Fonda lietvedības nodrošināšana.
  • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
  • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
  • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.
  • Projektu izstrāde (ES fondu, valsts, pašvaldības budžetu finansētajiem projektiem, privāto fondu projektiem Latvijā un ārvalstīs) un citu līdzekļu (ziedojumu) piesaiste atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanai un katedrāles atjaunošanas darbiem.

Lasīt vairāk


Publicēts: janvāris 30, 2018

 

 

Pelnu trešdienas dievkalpojums – Ciešanu un gavēņa laika sākums

Trešdien, 2018.gada 14.februārī pl.18.00, Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

Vada: LELB Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, dekāns Pēteris Kalks


Publicēts: janvāris 30, 2018

2018.gada 13.februārī pl. 12.00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

Somu jēgeru svinīgā zvēresta un karoga iesvētīšanas 100 gadu jubilejas svinības un dievkalpojums


Publicēts: decembris 24, 2017

Redziet, kāds brīnums, cik zemu pats Augstākais liecas.
Redziet, kā mīlēdams grēc`niekam pretī Viņš tiecas.
Pestītājs dzimst, debesu dusmība rimst!
Visi, lai pielūdz ar prieku! / G. Tersteegen/

Lai piedzimušā Pestītāja klātbūtne iedrošina mūsu sirdis
un pavada mūs piepildītus ar ticību, mieru un prieku
visos Jaunā 2018. gada ceļos!

Liepājas Sv. Trīsvienības ev.lut. draudze –
draudzes priekšniece A.Brantevica
mācītājs P.Kalks

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds –
vadītāja K.Liepa